Actualité

Schoulrentrée

​Schoulrentrée 2020 - 2021

A puer Deeg ass et rem souwäit fir eis Kanner. Fir datt d'Schoulrentrée gutt ofleeft, wollte mir Iech folgendes matdeelen:
Alleguer d'Eltere si wëllkomm am Schoulhaff, natierlech mam Anhaale vun den aktuelle Mesuren, dh e Mask unhunn an d'Distanzen anhaalen. D'Elteren duerfen dëst Joer net alleguer mat an d'Schoulgebai, mee just d'Elteren, déi Kanner am Précoce oder am C1.1. hunn.
Mir bieden Iech datt ze respektéieren a wënschen de Kanner an dem Léierpersonal e gudde Start an dat neit Schouljoer.


Rentrée des classes 2020 - 2021

Bientôt il y a la rentrée des classes pour les enfants, et pour le bon fonctionnement nous vous prions de respecter les mesures actuelles, à savoir de porter un masque et de garder ses distances.
Les parents sont bienvenus dans la cour de l'école, mais ils ne peuvent pas tous entrer au bâtiment de l'école. Seul les parents des enfants du précoce et du cycle C1.1. peuvent accompagner leurs enfants dans les salles de classes.
Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les enfants et enseignants.